Projects

Biblioteksdidaktik

Case: Akademiforløb i Biblioteksdidaktik (igangværende)

”I aug. 2017 udkom bogen Biblioteksdidaktik. Ud over at fungere som lærebog på universiteterne bliver Biblioteksdidaktik grundbogsmateriale i det kommende Akademiforløb i Biblioteksdidaktik. Forløbet udbydes gennem centralbibliotek.dk og er støttet af Slots- og Kulturstyrelsens overbygningspulje. Det er en flex-uddannelse med både online-moduler, tilstedeværelse og case-arbejde. Det særlige ved bogen og uddannelsesforløbet er, at de inddrager hele biblioteket og alle dets målgrupper, teams/områder/afdelinger (oplevelse, formidling, læring mv.) og fagområder (fra bibliotekshistorie- og teori, oplevelseslitteratur over samskabelse og digital dannelse til vejledning mv.). En fælles teori og ramme som man kan arbejde med aktiviteter og metoder til formidling, vejledning og facilitering i biblioteksregi inden for.

Med Biblioteksdidaktik og Akademiforløb i Biblioteksdidaktik søger vi at rumme og kortlægge biblioteksverdenens kompleksitet og særegenhed. Netop derfor er det en biblioteksdidaktik. Vi arbejder med en fælles faglig identitet på tværs af teams/områder/afdelinger og biblioteksformidlere landet over og kobler tradition (bibliotekshistorie) og trends (udviklingsprojekter fra hele landet) dvs. peger på fremtidens biblioteksformidler med udgangspunkt i, hvad vi er udsprunget af. Vi kortlægger de roller, som biblioteksformidleren træder ind i, når hun/han skal løfte opgaver af pædagogisk art i mødet med brugerne fx som vejleder, oplægsholder, kursus/workshop-instruktør, facilitator, procesleder, læsegruppeleder, moderator mv. Og hvordan man kan arbejde med kompetenceudvikling ift. til nye roller og forskellige opgaver i planlægning-, afviklings- og evalueringsfaserne.

Fakta – de fire F’er

  • Fagområder: bibliotekshistorie, biblioteksteori, formidling/ litteraturformidling/ oplevelseslitteratur, samskabelse/ samproduktion, litterære udstillinger, biblioteksrummet, digital dannelse og vejledning.
  • Fagundervisere:  Professor Linda L. Andersen, RUC, universitetslektor Lennart Björneborn, IVA/KU, universitetslektor Rune Eriksson, IVA/KU, universitetslektor Jens Jørgen Hansen, SDU, universitetslektor Henrik Jochumsen, IVA/KU, fagkonsulent og projektleder Cecilie Laskie, universitetslektor Christian T. Lystbæk, AU og universitetslektor Jesper Tække, AU. Næsten alle underviserne er også forfattere til Biblioteksdidaktik.
  • Fagkonsulent og projektleder: Cecilie Laskie
  • Forlag: Hans Reitzels Forlag

Akademiforløb i Biblioteksdidaktik @ 2017 Herning Bibliotekerne med flere

Om akademiforløb i Biblioteksdidaktik

Oplevelseslitteratur

”Fælles for paraplybegrebet oplevelseslitteratur er formidling med fokus på oplevelse. Der er tale om formidling af primært kvalitativ skønlitteratur, som har et fortolkningsrum. Man kan tale om forskellige former for demokratisk litteraturformidling forstået på den måde, at det er vores umiddelbare og personlige identifikation med tekstens fortælling og den sanselige oplevelse af litteraturen, i selve teksten og/eller i formidlingen af denne, der er central. Det betyder, at alle kan være med; man behøver ingen akademiske eller andre forudsætninger. Oplevelseslitteratur rummer følgende:

  • Litterære udstillinger […]
  • Shared Reading-læsegrupper […]
  • Digitale værker […]
  • Litteraturen i kroppen-aktiviteter […]

Fælles for [oplevelseslitteraturens underkategorier] er, at det på forskellig vis er relevant at undersøge den kropslige respons, som litteraturen fremkalder herunder følelsesmæssig og kognitive reaktioner. […] Fælles [er også] den umiddelbare og personlige tilgang i kombination med den oplevelsesorienterede og demokratiske tilgang til litteraturformidling, der har som formål at fremme
litteraturglæde ikke mindst for ikke læsevante og biblioteksfremmede målgrupper. Man kan arbejde med oplevelseslitteratur og brugergrupper ved dels at lade brugerne opleve skønlitteraturen, dels at lade brugerne producere værker og oplevelser for andre brugere gennem litterære samskabelsesaktiviteter. [,,,] ”
Fra kapitlet ”Fra litteraturformidling til oplevelseslitteratur” af Cecilie Laskie i bogen Biblioteksdidaktik, Hans Reitzels Forlag: 2017

Litterær samskabelse

Case: Lyrikporten – litterært makerspace (2016)

Ny Læring på Litteraturportalen © 2016 Silkeborg Bibliotekerne, Herning Bibliotekerne, Aarhus Kommunes Biblioteker og Gyldendal Uddannelse Ide & projektledelse samt forfatter: Cecilie Laskie

Videoen stammer fra forløbet Lyrikporten – litterær samskabelse. Se mere her.

Læs mere om Gyldendal Uddannelses Lyrikporten.

Litterære udstillinger

Case: Hybrider og klassikere – litterære udstillinger (2016)

Ny Læring på Litteraturportalen © 2016 Silkeborg Bibliotekerne, Herning Bibliotekerne, Aarhus Kommunes Biblioteker og Gyldendal Uddannelse
Ide & projektledelse samt forfatter: Cecilie Laskie

Videoen stammer fra forløbet Hybrider og klassikere – litterære udstillinger. Se mere her.

Shared Reading (Guidet fælleslæsning)

Case: Sproguniverser – litteraturens rolle når ord fattes (igangværende)

Sproguniverser – litteraturens rolle når ord fattes @ Silkeborg Bibliotekerne med flere

NB: Shared Reading kendes også som Guidet fælleslæsning (Læseforeningens oversættelse)

Sproguniverser med Shared Reading @ Silkeborg Bibliotekerne og Herning Bibliotekerne
Ide & projektledelse, redaktør samt forfatter: Cecilie Laskie

Sproguniverser med Shared Reading er det oplevelses- og læringsforløb, som er udsprunget af
udviklingsprojektet Sproguniverser – litteraturens rolle, når ord fattes. Se mere her.

 


Case: Shared Reading

Litteraturportalen © 2013 Gyldendal A/S, København
Forlagsredaktion: Gitte Skov Andersen

Se og hør Cecilie Laskie fortælle om Shared Reading med elever som deltagere og det lærerrettede forløb Shared Reading her.

Digitale værker

Case: Kanonforfattere i ny form – SMS-litteratur (2016)

Ny Læring på Litteraturportalen © 2016 Silkeborg Bibliotekerne, Herning Bibliotekerne, Aarhus Kommunes Biblioteker og Gyldendal Uddannelse
Ide & projektledelse samt forfatter: Cecilie Laskie

Web-app’en Moby blev udviklet af SMS-press til og sammen med Ny Læring på Litteraturportalen og forløbene Kanonforfattere i ny form – SMS-litteratur og Litteratur uden omslag – Digitale værker. Se mere her.

Læs mere om SMSpress

Litteraturen i kroppen

Case: Litteraturen i kroppen (igangværende)

Litteraturen i kroppen @ 2017 Silkeborg Gymnasium med flere
Foto: Klaus Michael Jensen

”Litteraturen i kroppen-aktiviteter [er aktiviteter], hvor man metodisk arbejder med at kropsliggøre og levendegøre skønlitteratur. Det gør man ved som formidler at arbejde med fx teaterpædagogiske eller dramaturgiske greb. Her bruger både formidler og deltager kroppen til at udtrykke litteraturen: Kroppen er det primære arbejdsredskab. Artefakter og ord mv. kan indgå, men behøver det ikke.”

Fra kapitlet ”Fra litteraturformidling til oplevelseslitteratur” af Cecilie Laskie i bogen Biblioteksdidaktik,
Hans Reitzels Forlag: 2017

Digital dannelse

Case: Find litteratur med databaser (2016)

Ny Læring på Litteraturportalen © 2016 Silkeborg Bibliotekerne, Herning Bibliotekerne, Aarhus Kommunes Biblioteker og Gyldendal Uddannelse

Ide & projektledelse samt forfatter: Cecilie Laskie

Videoen stammer fra forløbet Find litteratur med databaser. Se mere her.

Læring & oplevelse ud af huset

Case: Ny Læring på Litteraturportalen (2016)

Ny Læring på Litteraturportalen © 2016 Silkeborg Bibliotekerne, Herning Bibliotekerne, Aarhus Kommunes Biblioteker og Gyldendal Uddannelse.

Ide & projektledelse samt forfatter: Cecilie Laskie

Videoen er sitets intro-video til de otte cross-overforløb for lærere og biblioteksformidlere. Se mere her.

Case: Krop & Kultur (2010)