Eksempler på videomateriale

 

 

 

Filmene er designet og produceret af CecilieLaskie.dk til blandt andre:

Ny Læring på Litteraturportalen © 2016 Silkeborg, Herning og Aarhus Kommunes Biblioteker samt Gyldendal Uddannelse. Se mere her.

Akademiforløb i Biblioteksdidaktik © 2018 Gentofte, Herning, Odense, Roskilde, Vejle og Aalborg Centralbiblioteker. Se mere her.

Sproguniverser – litteraturens rolle når ord fattes © 2017 Silkeborg Bibliotekerne og Herning Bibliotekerne.

NB: Der er nyt videomateriale på vej. Se også forskellige typer videoer i case-projekterne her.

 

 

 

Tak til Slots- & Kulturstyrelsen og Undervisningsministeriet for støtte.

Tak til eleverne på Silkeborg Gymnasium, Sigrid Radisch Bredkjær og Gry Guldberg Friis for medvirken på videoerne.

Tak til vores mange gode kunder og samarbejdspartnere for spændende arbejdsopgaver og fælles projekter.

Tak til vores konsulenter for jeres altid flotte stykke arbejde og brugbare input.