Kurser & oplæg

 

 

 

Lys på

Storytelling og organisatorisk læring

Vi former vores identitet i fællesskab gennem hinandens fortællinger. Og vi kan forme en organisation eller virksomhed gennem de fortællinger, vi skaber om os selv, vores kollegaer, ledelse og arbejdsplads – på godt og ondt.

CecilieLaskie.dk har konceptudviklet et kursusforløb, hvor vi med afsæt i danske traditioner helt tilbage fra middelalderen formidler, procesleder og sætter rammerne for, hvordan I som virksomhed eller organisation kan skabe en fælles fortælling. I får et kursusforløb, hvor I gennem:

 • Veloplagte og let tilgængelige oplæg bliver præsenteret for den teoretiske baggrund, og hvordan I kan bruge teorien som redskaber direkte ind i jeres fælles arbejdshverdag.
 • Forskellige storytelling-workshops lærer hinanden at kende på nye måder, når I mødes i litterære oplevelser og  deler jeres personlige historier.
 • Forskellige storytelling-workshops bruger kroppen, når I med eller uden ord skaber nye historier sammen eller blot får en anderledes oplevelse ved at lytte til og se andres historier udfolde sig.
 • En oplevelse i trygge rammer har en udviklende oplevelse sammen, hvor alle kan være med, og kun fordomme og faggrænser – ikke private grænser – udfordres.
 • Et veltilrettelagt kursusforløb i smukke, anderledes og inspirerende omgivelser kan vende tilbage til arbejdshverdagen med nye redskaber og en fælles grundfortælling. Et sundt og solidt udgangspunkt for udvikling og organisatorisk læring på kolleganiveau, teamniveau og/eller organisatorisk niveau.

Forløbet kan bestå af en eller to kursusdage, designes til én virksomhed eller organisation eller for medarbejdere fra forskellige organisationer, der arbejder med et fælles projekt.

Kurset afholdes af Cecilie Laskie og konsulenter, som er både fagligt specialiserede, dygtige formidlere – og dejlige mennesker.

 

Synergidage – samarbejde på tværs af faggrænser

Der er ingen tvivl om, at mange af de bedste innovative projekter udspringer af samarbejder på tværs af faggrænser, netop fordi vi i mødet med en anden faglighed bliver udfordret til at tænke anderledes: tænke ud af boksen.

CecilieLaskie.dk har udviklet et kursusforløb, hvor vi skaber et solidt udgangspunkt for tværfaglige samarbejder på teamplan, organisatorisk plan eller tværorganisatorisk plan.

Vi arbejder ud fra en teoretisk og erfaringsbaseret viden om, at når I som fagpersoner møder og skal arbejde ind i en anden faglighed og kultur, bliver I udfordret positivt til at italesætte jeres egne kompetencer og at invitere andre faggruppers kompetencer ind i jeres verden.

Det kan skabe en fantastisk synergieffekt, hvor 2+2=5. Men tit opstår synergi ikke af sig selv og i værste fald kan der istedet opstå uenighed og fagprotektionisme. Derfor har vi designet et kursusforløb, hvor vi procesleder opstarten og sikrer, at I:

 • Sammen udvikler en fælles strategiplan for jeres samarbejde.
 • Får indsigt i og forståelse for hinandens fagligheder med fokus på det fælles samarbejde.
 • Opnår målgruppekendskab, hvis eksterne målgrupper er del af samarbejdet.
 • Opnår forståelse for vigtigheden af at tale et fælles sprog og har en fælles forståelse af det samarbejde, I står foran.
 • Tager hjem med endnu mere lyst til at indgå i samarbejdet sammen jeres nye kollegaer.

Kurset afholdes af Cecilie Laskie i samarbejde med med-instruktør Bo Tolstrup. Forløbet kan bestå af en eller to kursusdage som opstart på et tværorganisatorisk samarbejde.

 

Litterær teambuilding med Shared Reading

Teambuilding er noget med rappelling, overlevelsesture i vildmarken og at hugge hovedet af høns. Er det ikke? Hos CecilieLaskie.dk er svaret nej. Vi arbejder med teambuilding gennem litteratur og dialog, nemlig metoden Shared Reading.

Shared Reading er en læsegruppeform, alle kan deltage i: ingen forberedelse, små grupper og en læsegruppeleder fra CecilieLaskie.dk, der vælger og forbereder dagens tekster og ikke giver endegyldige svar, men læser højt, gør ophold i teksten og guider deltagernes dialog om de tanker, oplæsningen har skabt. Der er ingen rigtige eller forkerte svar. Alle kan være med. I får en oplevelse – bliver rørt, provokerede, glade, eftertænksomme, grinet godt igennem – når I lytter til tekstens historie og med teksten som anker, deler I så meget eller så lidt af jeres personlige historier, som I har lyst til.

Shared Reading gør godt. Helt beviseligt. Men der er ikke tale om terapi eller coaching. Vi er mennesker, der mødes om de eksistentielle temaer, som god litteratur byder på, løfter os over hverdagen – og lærer hinanden at kende på en helt ny måde.

På dette kursus sætter vi lys på Shared Reading som litterær teambuilding. På kursusdagen vil du:

 • Få en fantastisk og anderledes oplevelse som læsegruppedeltager.
 • Lytte til dine kollegaers historier og oplevelser af læsegruppelederens oplæsning og dele din egen – hvis du har lyst.
 • Opleve kvalitetslitteratur og dialog i fællesskab i en tryg og inspirerende ramme.
 • Opleve en anderledes form for teambuilding-aktivitet: litterær teambuilding.
 • .Vende tilbage til arbejdshverdagen sammen med dine kollegaer og opleve, at den er the same but different. Hør her, hvordan Christina Wilther Kaagard formulerer det i sin klumme i Herning Folkeblad, 2017:

”Cecilie Laskie som uddannede mig til Shared Reading læsegruppeleder, indledte kurset med at fortælle, at med Shared Reading havde hun lært fremmede bedre at kende på en time end kollegaer, som hun havde arbejdet sammen med i 15 år. Og jeg, som har arvet min fars skepsis, tænkt i mit stille sind, mon ikke dette er et tilfælde af ’over- drivelsen fremmer forståelsen’. Men kvinden havde ret. Så til min omgangskreds og familie, kan jeg nu med sikker stemme svare: Relationen til sine medmennesker ikke kun kan vejes i længden af et bekendtskab’ og ’At kunne bruge litteraturen til at røre andre mennesker, føles for mig, meget meningsfyldt’.”

Der er plads til max otte personer på workshoppen. Det giver gruppen intimitet og sikrer, at der er rum til alle deltagerne. Workshoppen afholdes af Cecilie Laskie – eventuelt sammen med en eller flere konsulenter, hvis der er flere end otte deltagere. Alle konsulenter tilknyttet CecilieLaskie.dk er både fagligt specialiserede, dygtige formidlere – og dejlige mennesker.

 

Bliv Shared Reading-læsegruppeleder

I middelalderen samledes vi omkring landsbyens bål og skabte en fælles identitet og forståelse gennem mundtlige overleveringer. Siden blev den trykte tekst vores foretrukne medie. I dag spiller de digitale medieplatforme en central rolle i vores historie om os selv.

Måske er det den fysiske distance, som digital kommunikation skaber, der gør, at der netop nu er så stor efterspørgsel efter Shared Reading-grupper: at vende tilbage til den mundtlige fortælling, at samles fysisk, lytte til højtlæsning og få del i litteraturens og hinandens historier i fællesskab.

Shared Reading er en læsegruppeform, alle kan deltage i: ingen forberedelse, små grupper og en læsegruppeleder, der vælger og forbereder tekster og ikke giver endegyldige svar, men læser højt og guider deltagernes dialog, hvis det er nødvendigt.

På dette kursus sætter vi lys på Shared Reading som metode, og du bliver på kurset uddannet som Shared Reading-læsegruppeleder.

På kursusdagene vil du:

 • Prøve kræfter med at være læsegruppedeltager.
 • Arbejde med øvelser, som træner dig til selv at træde ind i rollen som læsegruppeleder.
 • Opleve kvalitetslitteratur og dialog i fællesskab i en tryg og inspirerende ramme.
 • Opleve en anderledes form for teambuilding-aktivitet: litterær teambuilding.
 • Blive uddannet som Shared Reading-læsegruppeleder kvalificeret og motiveret til at starte grupper op umiddelbart efter kurset.

Kurset forløber over to dage. Der er kun plads til otte personer på kurset. Det giver gruppen intimitet og rigtigt gode muligheder for individuel vejledning og sparring. Cecilie Laskie er kursusinstruktør.

 

Kurser & oplæg 2018/2019

 

Det er muligt at bestille skræddersyede kurser og oplæg direkte fra CecilieLaskie.dk.

Derudover holder jeg fagdidaktiske kurser i dansk arrangeret af Gyldendal Uddannelse om udgivelser, didaktik og litteraturformidling.

 

Foredrag: Storytelling & Teambuilding – fra sportsanekdoter til Shared Reading

Vi former vores identitet i fællesskab gennem hinandens fortællinger. Vi kan forstå svært stof, når det præsenteres for os som anekdoter. Vi præsterer bedst i teams. Gør vi ikke? Det er sandheder ifølge Bo Tolstrup og Cecilie Laskie, som med elementer fra sportens og litteraturens verden sammen holder et foredrag spækket med erfaring, viden og ikke mindst gode historier fra deres personlige, sportens og litteraturens verden – om netop det at bruge storytelling som redskab til at bygge fællesskaber.

21. marts 2019 kl. 19.00 i Silkeborg Gymnasiums auditorium, Silkeborg
Målgruppe: Alle interesserede
Arr. Silkeborg Gymnasiums aftenforedrag 2018-2019

NB: Tilmelding v. uddannelseschef Flemming Glerup

 

1-dags kursus: Synergidag – samarbejde på tværs af faggrænser
Oktober 2018 på Socialpsykiatrisk Center, Brørup
Målgruppe: socialpsykiatrisk personale og biblioteksformidlere
Arr. Socialpsykiatrisk Center for Vejen Kommune
NB: Alt optaget, desværre.

 

2-dages kursus: Bliv Shared Reading-læsegruppeleder
September 2018 på Socialpsykiatrisk Center, Brørup
Målgruppe: socialpsykiatrisk personale og biblioteksformidlere
Arr. Socialpsykiatrisk Center for Vejen Kommune
NB: Alt optaget, desværre.

 

2-dages kursus: Bliv Shared Reading-læsegruppeleder
19. og 20. september 2018 på Silkeborg Bibliotek, Silkeborg
Målgruppe: biblioteksformidlere og frivillige
Arr. Silkeborg Bibliotekerne
NB: Alt optaget, desværre.

 

Oplæg om Akademiforløb i Biblioteksdidaktik på biblioteksmøde for de fynske ledere
22. juni 2018 på Odense Bibliotek, Odense
Målgruppe: bibliotekschefer/- og ledere i de fynske kommuner
Arr. Odense Centralbibliotek
NB: Der er ubegrænset adgang for målgruppen.

 

Oplæg om Akademiforløb i Biblioteksdidaktik på biblioteksledermøde i Region Syddanmark
17. maj 2018 på Vejle Hovedbibliotek, Vejle
Målgruppe: bibliotekschefer/- og ledere i Region Syddanmark
Arr. Vejle Centralbibliotek
NB: Der er ubegrænset adgang for målgruppen.

 

Oplæg og workshop om litteraturformidling, herunder oplevelseslitteratur
1. maj 2018 på Herning Bibliotekerne, Herning
Målgruppe: CB-procesledere
Arr. Centralbibliotekerne ifm. Forårsakademi 2018
NB: Alt optaget, desværre.

 

Foredrag: Synlighed – didaktik og formidling i biblioteket

Foredragsholder Cecilie Laskie sætter spot på, hvordan biblioteksdidaktik kan bidrage til synlighed på flere niveauer:

 • Udadtil ift. borgere, samarbejdspartnere og på politisk niveau: Hvordan synliggør vi, hvad vi kan?
 • Indadtil kollegaer, fagfæller og ledelser imellem: Hvordan reflekterer vi bedst muligt over vores egen praksis?

Cecilie vil i sit foredrag bl.a. komme omkring de nye roller, som biblioteksformidlerne træder ind i, og hvordan biblioteksdidaktik kan spille ind ift. udvikling af en ny fælles faglig identitet.

18. april 2018 på Det bergenske bibliotekseminar, Bergen
Målgruppe: biblioteksformidlere og ledere
Arr. Norsk Biblioteksforening, Bibliotekarforbundet, Bergen offentlige bibliotek og Hordalans Fylkesbibliotek

 

Oplæg om og demonstration af Shared Reading
16. april 2018 på INF, Københavns Universitet, København
Målgruppe: 4. års studerende og undervisere/forskere
Arr. Københavns Universitet
NB: Åben adgang for målgruppen

 

Oplæg og workshop om biblioteksdidaktik og organisatorisk læring
20. februar 2018 på Kolding Bibliotek, Kolding
Målgruppe: biblioteksformidlere og ledelse
Arr. Kolding Bibliotek
NB: Alt optaget, desværre.

 

2-dages kursus: Bliv Shared Reading-læsegruppeleder
10. og 11. januar 2018 på Biblioteket Kulturværftet, Helsingør
Målgruppe: biblioteksformidlere og frivillige
Arr. Helsingør Kommunes Biblioteker
NB: Alt optaget, desværre.